Railroad Shunting Puzzle 2

Härlig hjärngymnastik där alla tåg och vagnar måste placeras rätt. Klarar du alla nivåerna?